СООПШТЕНИЕ
На ден 06.06.2023 во 17:00 часот во просториите на училиштето ќе се одржи предавање на тема: "Комуникација: родители - тинејџери
Личниот развој на родителите, услов и начин за подобрување на комуникацијата со тинејџерите".
Предавач: проф. Александра Жежова од Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип.
Ги покануваме родителите да присуствуваат на предавањето.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

УПИС НА ПРВАЧИЊА