11 октомври 2016


Одбележување на 11 октомври Денот на Народното востание на македонскиот народ

На ден 07.10.2016 год. во училиштето се организираа активности по повод 11 октомври. Првиот час од наставата беше наменет за празникот 11 Октомври.

Активноста која што се спроведе беше следната:

- Сите ученици на интернет, распоредени во парови истражуваа и читаат податоци за Денот на Народното востание на македонскиот народ.

- За часот настаниците ќе добија наставно ливче за секој ученик со податоци и опис за празникот и неговото значење за Република Македонија. Учениците изработуваа ликовни, литературни творби и проекти со податоците од истражувањето. На паноата во холот на училиштето беа презентирани нивните изработки.