Детска недела 2016 - 2


На ден 07.10.2016 во ООУ Крсте Мисирков се организираше прием на првачиња во детската организација.
На приемот хорот на училиштето ги поздрави учениците со пригодни песнички. Беше прочитана заклетвата, секое дете доби свој беџ и ученички пасош.
Секое дете доби и балон со соодветната боја на одделението.
Холот беше пригодно декориран за ова намена со што се добринесе за уште попријатна атмосфера која овој ден ќе им го врежи во трајно сеќавање на нашите најмали ученици.