Прв ден – Патронат 2016 - 2


По повод патрониот празник на училиштето ООУ Крсте Мисирков на 14.11.2016 година за почнаа активностите од отворената недела на училиштето.

Во попладневните часови со почеток во 16 часот - нашите најмали, учениците од прво одделение, пред своите родители се претставија со балетска точка со која измамија воздишки на восхит.