Четврт ден – Патронат 2016


На 17.11.2016, четвртиот ден од одбележувањето на патрониот празник го одбележаа активностите: спортски активности и квиз на знаења организиран со учениците од 4 одделение.

Првата активност беа спортски активности: пријателски натпревар во кошарка помеѓу ООУ Крсте Мисирков и ООУ Његош – Колонија – Идризово. Натпреварот помина во пријатна спортска и пријателска атмосфера.

Во попладневните часови учениците од четврто одделение организираа и учествуваа на квиз на знаење. Учениците беа поделени по одделенија. На квизор нашите ученици покажаа високо ниво на усвоеност на материјалот и знаење од областа на општата култура.

Најдобри резултати постигна одделението IV-2 под менторство на наставникот Лидија Петрушевска.