Посета на Mузеј 2018


На ден 27.04.2018 учениците од IV и Vодделение од ООУ„Крсте Мисирков“ - Скопје го посетија „Музејот на Mакедонската борба за државност и самостојност“.

Учениците со интерес и внимание ги проследија излагањата на кустосот кој многу убаво ја претстави историјата на Македонија во тој период. Задоволни и импресионирани од изградбата и поставката на музејот, учениците ги разгледаа околните културни и историски споменици.