Ден на дрвото 2016 - 2


По повод „Ден на дрвото - Засади ја својата иднина!“ активно учество земаа учениците од ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје.
Во рамките на оваа акција, учениците од нашето училиште во придружба на наставниците беа ангажирани со активности по повод денот на дрвото као што се: творење, еколошко уредување и засадување на шумски садници во училишниот двор.
Учениците беа видно  заинтересирани и земаа активно учествово акцијата.
Имено учениците од I – IV твореа на темите, важноста на дрвата за чиста и здрава околина, изработуваа литературни и ликовни творби,  постери и флаери, а во уредувањето на училишниот двор и зеленилото во училиштето, како и засадување на голем број садници беа вклучени учениците од V-IX одделение. Особено задоволство за училиштето беше посетеноста на родителите во училиштето по повод акцијата „Засади дрва засади иднина“. Денешниот ден помина во пријатна, работна, весела, дружељубива атмосфера. Фактот дека нашите родители сакаат да бидет дел од заеднички активности ќе не мотивира секогаш да бидат планирани во сите наши активности.