Посета на Опера 2017


Како дел од вон наставните активности учениците од I – V одделение при ООУ „Крсте Мисирков“ го посетија МОБ и ја проследија операта за деца „ОПЕРАТА НА ШУМСКИТЕ ЖИВОТНИ“.

Учениците од III, IV и V одделение ја посетија операта на 06.02.2017 а учениците од I и II одделение на 07.02.2017 години. Многу импресии, радост, смеа, и културна надградба ја одликуваа оваа наша активност. Учениците во рамките на јазичноното изразување твореа за претставата во вид на состав и пишување на извештај.