Денот на бројот - ПИ 2017


На 14.03.2017 беше одбележан Интернационалниот ден на бројот π.

Учениците со помош на предметните наставнички по математика, на листови ги напишаа првите неколку цифри на овој бесконечен непериодичен децимален број. Исто така изготвија хамер на кој го прикажаа овој интересен број.​

Математика – на интересен начин пренесена и доближена до учениците.