Посета на Планетариум 2017


На ден 15.03.2017 година (среда) учениците од второ оделение при ООУ „Крсте Мисирков„ - Скопје, беа во посета на Планетариум.

Учениците своите знаења по предметот Природни науки на тема Вселена, ги проширија и надополнија своите знаења за вселената, ѕвездите и планетите, од стручното предавање кое го слушаа.

По разговорот со учениците, нивните наставници дојдоа до заклучок дека учениците како прво се забавуваа, а потоа и ги надополнија своите знаења.