Авантурите на Аладин 2017


Како дел од вон наставните активности учениците од  IV-IX одделение при ООУ „Крсте Мисирков“ го посетија Македонскиот народен театар и ја проследија претставата за деца „АВАНТУРИТЕ НА АЛАДИН“ на ден 22.04.2017 година.

Многу импресии, радост, смеа, и културна надградба ја одликуваа оваа наша активност. Учениците во рамките на јазичноното изразување твореа за претставата во вид на состав и пишување на извештај.

Целта на оваа активност е да ја доближиме културата до нашите ученици и да ги надградиме културни вредности кај нив како и да вгнездиме љубов кон културните настани. Културата на еден народ е неговата вредност, да ја негуваме од мали нозе.

По враќањето учениците во рамките на јазичното изразување твореа за претставата во вид на состав и пишување на извештај.