Денови на занаетчиство 2017


На ден 27.04.2017 година дел од учениците од деветто одделение и нивни наставници го посетија настанот: „Денови на занаетчиство“

На овој настан со свои штандови средните училишта на територијата на град Скопје ќе ги презентираат струките и образовните профили на занаетчиските занимања кои ги нудат за учениците за уписи во средното стручно образование.

ООУ „Крсте Мисирков“ се грижи за своите ученици и нивната професионална определба.

Ова беше одлична можност дел од нашите ученици да се запознаат со струките кои се дефиццитарни и во изумирање а се од исклучителна потреба за стопанството.

Учениците ги добија сите потребни информации за продолжување на нивното образование во стручните училишта.