Садница плус 2017 - 2


На ден 08.05 2017 година училиштето ООУ Крсте Мисирков, масовно се вклучи во акцијата „Садница плус“.

Во прва смена избрани ученици кои се дел од еколошките активности во одделенска настава под раководство на Еко-тимот ги полеваа цвеќињата и засадија дел од семките за јавор и ела.

Предметна настава на одделенскиот час оддели неколку минути од истиот и масовно се вклучи во грижа за постоечките садници во училишниот двор и засадија семки од ела.