Спортски игри - атлетика 2017


Оваа активност се изведе на 18.05.2017 година во новата сала на училиштето, организирана од Атлетик федерацијата, а спроведена од наставникот по ФЗО Дејан Ангеловски како и асистенти и ученици од деветто одделение. Учениците со насмевки на лицето влегоа во салата. Учениците најмногу се радуваат на спортски игри. По загревањето се изведуваа игри со натпреварувачки карактер и сите беа победници. Следуваше индивидуално скокање во далечина како и трчање на 15 метри. Нивните резултати беа запишани во картончиња кои учениците ќе си ги имаат и на следните натпревари од Атлетика. Времето брзо помина и се вративме со спортски дух и со желба за повеќе спортување.