Ден на Нeзависноста 2017


8 септември Денот на Нeзависноста

На ден 07.09.2017 год. во училиштето се организираа активности по повод 8ми септември. Се прочита реферат за празникот и се организираа активности по повод истиот.

Во холот на училиштето беше поставено посебно катче под раководство на тимовите за манифестации и естетско уредување. Учениците твореа за празникот и изработија бројни македонски знамиња во различни техники.

Во холот на училиштетото беше поставена платформа на која учениците со посебна чест ги поставија своите изработени знаменца.