Еднодневен излет во Дељадровце 2017


На 02.10.2017 ООУ „Крсте Мисирков“ организираше еднодневен излет во Дељадровце со учениците од I до IX одделение.

Учениците се рекреираа со најразновидни активности и игри. Го посетија и манастирот св. Ѓорѓија. Беше задоволство да се гледа радоста и насмевката на нивните лица кои оддаваа целосна исполнетост.