Детска недела 2017


На ден 05.10.2017 во ООУ Крсте Мисирков се организираше прием на првачиња во детската организација.

На приемот беше прочитана заклетвата, секое дете доби свој беџ и ученички пасош.

Холот беше пригодно декориран за ова намена со што се допринесе за уште попријатна атмосфера која овој ден ќе им го врежи во трајно сеќавање на нашите најмали ученици.

На големиот одмор им се придружија другарчињата од погорните паралелки на заедничка дружба и забава.