Континуиран успех 2018


Им честитаме на сите ученици за постигнатиот континуиран одличен успех. Училиштето ги награди со пригоден подарок (книга, power bank и чаша со логото на училиштето и посвета)