Стручно предавање 2018


Стручно предавање: Насоки за наставниците за подобрување на инклузивната практика - наставник: Анета Чаковска. 

Се подготвуваме за успешен старт на учебната година