Меѓународен ден без автомобили 2018


На 24.09.2018 година во соработка со членовите на еко-одборот и наставниците Виолета Миноска и Анета Топалова се одржа меѓуученички натпревар на возење велосипед по повод „22 Септември“ – меѓународен ден без автомобили.
На натпреварот учествуваа ученици од 6 до 9 одделение, кои го одбележаа денот со вешто возење на велосипед на нацртан полигон во училишниот двор. За своето учество на учениците ќе им бидат доделени дипломи и пофалници соодветно на нивниот пласман.