Европска недела на кодирањето 2018


ООУ „Крсте Мисирков“ се приклучува на организирање на настаните за одбележување на Europe Code Week. Активностите се реализира од страна на учениците, членови на секцијата по информатика, и предметниот наставник Маја Виденовиќ.
Europe Code Week
#codeweek #microbit
Учениците од IX-то одделение се вклучија во одбележувањето на Европската недела на кодирање. Користење на Scratch. Интересно и забавно.