Посета на театарска претстава 2019


На 7 и 8 февруари учениците од прво, второ и трето одделение ја посетија театарската претстава Цветна улица во театарот за деца и младини. Негување и развивање на културните вредности кај учениците.