Филм за проектот Find your balance


Проектот Find your balance е дел од KA2 проект и неговата цел е воспоставување на баланс помеѓу користењето на технологијата и физичките активности. Земји учеснички во проектот покрај Македонија се Полска, Естонија и Германија.