Say NO to violence and discrimination by games 2


Проектот Say NO to violence and discrimination by games е дел од ERASMUS + програмата К202, во кој покрај нашето учествуваат и училишта од 5 други држави: Романија, Хрватска, Полска, Турција, Летонија.

Во проектот преку игри и активности го дефинираме врсничкото насилство и учиме како да се справиме со истото.