JetMinds онлајн платформа по математикa


Прва македонска дигитална образовна платформа по математика
Платформата може да ја користат учениците од одделенска и од предметна настава, бидејќи таму има видеа за секоја лекција по математика за сите одделенија и секојдневно се поставуваат нови.