Флаер за уписи - СЕТУГС „Михајло Пупин“ Скопје


Наши деветтодделенци, вие сте на чекор од започнување на една нова животна етапа. Во оваа неочекувана состојба имате и дополнителна недоумица каде и како да го продолжите вашето образование. Училиштето во наредниот период ќе ги објавува и со тоа ќе ги направи подостапни до вас условите на средните училишта со надеж дека ќе ви помогнат во вашиот избор.

Започнуваме со Средното училиште од нашата општина СЕТУГС „Михајло Пупин“ Скопје.