Приемен испит за Математичко - Информатичка Гимназија


Јавниот повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко - Информатичката Гимназија за учебната 2020/2021 година можете да го преземете на следниот линк: