Професионална ориентација за 9 одд. - С.О.С.У. „Илинден“ - Илинден


Средното Општинско Стручно Училиште „Илинден“ - Илинден, испраќа информативен леток за образовните профили кои се изучуваат во училиштето, како и за можностите кои ги нуди за деветоодделенците со цел информирање на учениците при изборот на нивното понатамошно формално средно образование.

Летокот може да го погледнете на следниот линк: