Патронен празник


18 ноември - патронен празник на нашето училиште. Овој ден му го посветуваме на ликот и делото на Крсте Мисирков. Горди сме што нашето училиште го носи неговото име.
Со пригодно видео да го презентираме животниот пат на Крсте Петков Мисирков.