Лаптопи за наставниците и стручните соработници за полесно реализирање на онлајн наставата


Во Новата година влегуваме подготвени со желба за нови успеси. ООУ „Крсте Мисирков“ обезбеди лаптопи за наставниците и стручните соработници. Со современи, креативни и иновативни часови да ја трасираме патеката на знаењето за нашите ученици.