Меѓународен ден на човековите права


По повод 10 декември, меѓународен ден на човековите права, online работилница, мисијата на ОБСЕ - насочена кон подигнување на свеста меѓу младите за негативните ефекти од омраза и нетолеранција. Учесници: ученици од ООУ Крсте Мисирков и ООУ "25 Мај". Наставник: Анета Чаковска.