Учество на Ликовен конкурс на Противпожарен сојуз на град Скопје


По повод ликовниот конкурс од Противпожарниот сојуз на општина Гази Баба и Противпожарниот сојуз на град Скопје, нашето училиште се приклучи на оваа активност и оваа година учениците реализираа ликовни творби на зададената тема.
Во прилог се избрани ликовни творби од учениците од ООУ Крсте Мисирков, Скопје, а пратени се на 27.11.2020 година.