Извештај за училишен натпревар по географија


Извештај за одржаниот училишен натпревар по географија

Училишниот натпревар според однапред утврдениот распоред на ниво на училиште се одржа на ден 17.02 2021 год.

Ученици кои постигнаа пласман во овој училишен натпревар се:

Осмо одделение

1.Оле Мишевска 8-1 I место

2.Јана Димитриоска 8-1 I место

3.Лука Давидков 8-3  II место

4.Михаела Стефановска III место

Седмо одделение

1.Марија Мишевска 7-2 I место

2.Михаил Николовски 7-3 II место

3.Иво Апостоловски 7-3 III место

Шесто оделение

1.Мила Петковска 6-2 I место

2.Бисера Дрндар 6-2 II место

3.Стефани Стефановска 6-1 III место

4.Ања Симоновска 6-2 III место

 

Им благодариме на учесниците кои беа во голем број, а на осмооделенците им посакуваме успех на општински, регионален па и државен натпревар.

Анета Чаковска, наставник по географија