Извештај од училишниот натпревар по англиски јазик за петто одделение


ИЗВЕШТАЈ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ВО 9 ОДДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во рамките на воннаставните активности согласно со календарот, во периодот од 10.02.2021 до 15.02.2021 во нашето училиште е спроведен натпревар на ден 22.02.2021 со време на одржување од 10:30 до 11:30 часот во 9 одделение по физичко и здравствено образование натпревар во индивидуален полигон кошарка, фудбал и атлетика“. На натпреварот имаа право да учествуваат сите ученици од 9-то одделение.Полигоните по кошарка фудбал и атлетика беа однапред подготвени на надворешното игралиште и школската сала со сите протоколи за заштита од COVID - 19.

Најдобро време од трите полигони имаше Огнен Тасевски од 9 – 3 одделение со време од 80.19 секунди на второ место се најде Мартин Станчевски од 9 – 3 со време 83.35 секунди а третото место го завзема Никола Блажевски од 9 – 2 со време од 83.52 секунди.

На учениците кои освоија 1,2,3 место на училишниот натпревар им честитаме, а на сите ученици им посакуваме среќа и успех во понатамошните натпревари!!!

Комисија во состав:

Наставник: Бобан Величковски

Наставник: Александар Цветковски

Наставник: Дејан Ангеловски

Одговорен наставник:

Бобан Величковски

22.01.2021 Скопје