Извештај од натпревар по природни науки за 4 одд.


И З В Е Ш Т А Ј
Од одржаниот училишен натпревар по природни науки за учениците
од IVодделение
 
На ден 23.02.2021 година во временскиот интервал од 12:00 до 13:00 часот се одржа училишен натпревар по природни науки за учениците од IVодделение. На натпреварот учествуваа  25 ученика. Натпреварот се одржа online преку Microsoft Teams во Forms. По тестирањето на учениците комисијата составена од наставниците во состав: Јасминка Пешевска, Лидија Димитриевска, Јасминка Милошевска и Мимоза Црвенова се состана и ги утврди резултатите. Според постигнатите резултати наградени ученици се:
 
Училишен натпревар по природни науки IV одд. 23.02.2021
 
I место
Бојан Наумов                         60/60
Меланија Трајковска             60/60
Андреј Арсовски                    60/60
IV-2 одд
II место
Илина Димитриевска            56/60
Ален Николовски                  56/60
IV-1
IV-3
III место
Сара Јанковска                     54/60
Ева Стојановска                    52/60
IV-2
IV-2

 
ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ:
Јасминка Пешевска
Мимоза Црвенова
Јасминка Милошевска
Лидија Димитриевска