Извештај од општински натпревар по математика


И З В Е Ш Т А Ј

од општинскиот натпревар по математика одржан online, учебна 2020/2021 год.

На ден 20.02.2021 год. (сабота) се одржа општинскиотнатпревар по математика за учениците од IV до IX одделение. Натпреварот се одвиваше online, а го спорведе и реализираше комисија составена од членови на СММ. На натпреварот земаа учество 16 ученици од нашето училиште ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје. Според конечните резултати кои што се објавени на официјалната страна на СММ нашите ученици од VI до IX одделение ги постигнаа следните разултати и воодно обезбедија пласман на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 13.03.2021година:

Р.бр.

Име и презиме

Одд.

Ментор

Освоена награда

1.

Михаела Левковска

7-3

Анета Смилевска

I награда

2.

Сара Тошевска

9-1

Елена Новакова

I награда

3.

Лука Трајковски

8-1

Анета Смилевска

I награда

4.

Марија Мишевска

7-2

Елена Новакова

I награда

5.

Оле Мишевска

8-1

Анета Смилевска

II награда

6.

Александра Поповска

7-1

Анета Смилевска

III награда

7.

Кристијан Матески

7-1

Анета Смилевска

III награда

8.

Бисера Дрндар

6-2

Елена Новакова

III награда

9.

Теодора Стојчевска

7-1

Анета Смилевска

III награда

10.

Матеј Велковски

6-2

Елена Новакова

пофалница