Училишен натпревар по информатика


На 25.02.2021 година се одржа училишен натпревар по информатика за учениците од VI и VII оддление од ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје. Натпреварот се организираше преку алатката Nearpod, а прашањата го опфатија материјалот од VI и VII одделение, согласно скратените наставни програми. Учениците се забавуваа и се натпреваруваа преку игра. Најдобри резултати постигнаа следните ученици

VI одделение

Бисера Дрндар VI-2

I место

Стефи Велевска VI-2

II место

Јана Тасева VI-3

III место


VII одделение

Елхан Јусуфи VII-3

I место

Даниел Петров VII-3

II место

Дарко Стојанов VII-3

II место

Горазд Стоимановски VII-1

III место