Извештај од училишен натпревар во 8 одд.


ИЗВЕШТАЈ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ВО 8 ОДДЕЛЕНИЕ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
 
Во рамките на воннаставните активности во нашето училиште, спроведени во периодот од 15.02.2021 г. до 10.03.2021 г., согласно претходно утврдениот календар, на ден 02.03.2021 г. во период од 10:30 до 11:30 часот е одржан училишен натпревар по француски јазик со учениците од 8 одделение. Право на учество имаа сите ученици од 8 одделение. Натпреварот се одржа преку Microsoft teams.
Најдобар резултат покажаа ученичките Оле Мишевска од 8-1 одделение и Ана Јакимовска од 8-2 одделение со освоени 22 од вкупно 25 поени. Второто место го делат ученичките Вероника Ристовска и Михаела Димова од 8-1 одделение со освоени 21 поен, а третото место го освои ученичката Михаела Стефановска од 8-1 одделение со освоени 19.5 поени.
Честитки за учеството и постигнатите резултати на сите ученици.
 
Комисија:
- наставник: Маријана Богданоска
- наставник: Оливера Костадиноска
- наставник: Анета Чаковска
 
Одговорен наставник:
- Маријана Богданоска
 
02.03.2021
Скопје