Извештај од училишен натпревар по Биологија за 9 одд.


ИЗВЕШТАЈ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ВО 9 ОДДЕЛЕНИЕ ПО БИОЛОГИЈА
 
Во рамките на воннаставните активности согласно со календарот, е реализиран училишен натпревар по биологија, на ден 01.03.2021 со време на одржување од 11:00 до 12:00 часот online на Microsoft Teams. На натпреварот учествуваа ученици од 9-то одделение:
  • Тамара Георгиева, Теона Георгиева, Јана Стојчева, Сара Тошевска, Теодора Симоновиќ, Мериса Меховиќ, Наида Суљовиќ
На овој натпревар учениците ги постигнаа следниве резултати:
  • Сара Тошевска 9-1 одд., со 19 поени, освои I место
  • Мериса Меховиќ 9-1 одд., со 18 поени, освои I место
  • Теона Георгиева 9-1   одд., со 16 поени, освои II место
  • Теодора Симоновиќ 9-1 одд., со 16 поени, освои II место
  • Јана Стојчева 9-1 одд., со 16 поени, освои II место
  • Наида Суловиќ 9-2 одд., со 16 поени, освои II место
  • Тамара Георгиева 9-1 одд., со 15 поени, освои  II место
На учениците им честитаме за покажаниот успех на училишниот натпревар, а на сите ученици им посакуваме среќа и успех во понатамошните натпревари.
 
Комисија во состав:
Наставник: Валентина Мишевска
Наставник: Лилјана Мердита
Наставник: Анета Топалова
 
Одговорен наставник:
Валентина Мишевска
 
01.03.2021, Скопје