Извештај од училишен натпревар по Биологија за 7 одд.


ИЗВЕШТАЈ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ВО 7 ОДДЕЛЕНИЕ ПО БИОЛОГИЈА
 
Во рамките на воннаставните активности согласно со календарот, е реализиран училишен натпревар по биологија, на ден 01.03.2021 со време на одржување од 11:00 до 12:00 часот online на Microsoft Teams. На натпреварот учествуваат ученици од 7 одделение:
 
- Марија Мишевска, Александра Поповска, Хана Мартиновиќ
 
На овој натпревар учениците ги постигнаа следниве резултати:
  • Александра Поповска 7-1 одд., со 18 поени, освои I место
  • Марија Мишевска 7-2 одд., со 17 поени, освои II место
  • Хана Мартиновиќ 7-1 одд., со 16 поени, освои II место.
На учениците им честитаме за покажаниот успех на училишниот натпревар, а на сите ученици им посакуваме среќа и успех во понатамошните натпревари.
 
Комисија во состав:
Наставник: Валентина Мишевска
Наставник: Лилјана Мердита
Наставник: Анета Топалова
 
Одговорен наставник:
Валентина Мишевска
 
01.03.2021, Скопје