Меѓуодделенски натпревар


На 19.02.2021 година петок,се одржа меѓуодделенски натпревар помеѓу учениците од третите одделенија. На натпреварот учествуваа по тројца ученици од секое одделение.
 
Прво место освои III 1 одделение
Второ место III 3 одделение
Трето место III 2 одделение