Училишен натпревар Биологија VIII


Извештај од одржаниот училишен натпревар по биологија
 
На ден 01.03.2021 година се одржа училишен натпревар по биологија –VIII oдд.според наставниот план и програма по Кембрич.
Натпреварот се одржа оnline нa Teams, и траеше од 10,30 до 11,30 часот.
Според постигнатите резултати
Оле Мишевска VIII-1 - I место
Лука Давитков VIII-3 - I место
Ангела Младеновска VIII 2 - II  место
Ива Неделков VIII-2 - II  место
Јана Димитриевска VIII-1 - III  место
 
Предметен наставник - Лилјана Мердита