Извештај од училишен натпревар 5 одд.


ИЗВЕШТАЈ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР - АКТИВОТ НА ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
 
На ден 01.03.2021год. активот на петто одделение спроведе онлајн училишен натпревар по предметот општество. Учествуваа вкупно 31 ученик. Самиот натпревар се одвиваше во најдобар ред и сите ученици успешно го изработија тестот. Резултатите од натпреварот во прилог.
 
Училишен натпревар по општество V одделение 01.03.2021
 
Име и презиме
Одд.
Ментор
I место
Стефан Давитков
Сара Богатинова
Мила Тодорова
Анабела Коложегоска
Филип Аврамовиќ
Симон Стојановски
Вела Ружа Крбалеска
Дамјан Милошевски
Нина Ѓорѓиева
Христијан Арсов
 
Ангела Михајлова
Миа Анева
Марија Димовска
Ема Богдановска
Сена Ватиќ
Петар Андов
 
Марко Манојловски
Ангела Поповска
Ева Трајановска
Давид Маневски
Ивона Крстева
Максим Величковски
Тамара Јанева
Јован Димковски
Марко Таневски
Теодор Мишевски
Лука Илијоски
V-1
 
 
 
 
 
 
 
V-2
 
 
 
 
 
 
 
V-3
Маја Атанасовска
 
 
 
 
 
 
 
Снежана Танеска
 
 
 
 
 
 
 
Искра Алексиевска 
II место
Мартин Андрески
V-2
Снежана Танеска
III место
Лука Јосифовиќ
Костадин Гелевски
V-1
V-2
Маја Атанасовска
Снежана Танеска