Извештај за натпреварот по етика


На 26.02.2021 год. се одржа училишен натпревар по ЕТИКА  каде што учество зедоа тринаесет ученици од VII-1, VII-2 и VII-3 одд. Ги постигнаа следните резултати:
 
ПРВО МЕСТО
Бисера Митревска
Маида Меховиќ
Матеа Трајановска
Марија Мишевска
Александра Поповска
Теодора Стојчевска

 
ВТОРО МЕСТО


Лејла Кучевиќ

 
ТРЕТО МЕСТО


Искра Јовановска
Марија Миленковска