Резултати од натпреварот по македонски јазик за 8 одделение


РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
VIII ОДДЕЛЕНИЕ
09.03.2021 година
 
 
Име и презиме
паралелка
Резултати
(вкупно 30 бода)
Освоено место
1.
Оле Мишевска
VIII- 1
30
I
2.
Јана Димитриоска
VIII- 1
30
I
3.
Лука Трајковски
VIII- 1
28
II
4.
Лука Давитков
VIII- 3
27
III
5.
Никола Андреевски
VIII- 2
22
 
6.
Матеј Атанасовски
VIII- 3
17
 
7.
Теодора Крстевска
VIII- 2
11
 

Благодарност до сите ученици за нивното учество во овој натпревар.
Наставник: Благица Ристивојевиќ