Табела од училишни натпревари


Предмет
Прво место
Второ место
Трето место
Датум на одржување
Македонски јазик
Оле Мишевска 8 – 1
Јана Димитриоска 8 - 1
Лука Трајковски 8 - 1
Лука Давитков 8 - 3
09.03.2021
Англиски јазик
Јана Стојчева 9 – 1
Тамара Георгиева 9 – 1
Јана Димитриоска 8 - 1
Горазд Стоимановски 7 – 1
 
Максим Величковски 5 -
Теодора Симоновиќ 9 – 1
Ана Јакимовска 8 – 2
Петар Цветковски 8 – 1
Амар Марукиќ 8 – 2
Кристијан Матески 7 – 1
Давид Маневски 5 -
Леонид Димишковски 9 –2
Мила Савиќ 8 – 1
Михаела Димова 8 – 1
Калин Сладиновски 7 – 1
Михаела Камчевска 7 – 2
Матеј Стојановски 5 –
Теа Јаневска 5 -
18.02.2021
22.02.2021
 
 
 
23.02.2021
Францсуки јазик
Оле Мишевска 8 – 1
Ана Јакимовска 8 - 2
Вероника Ристовска 8 – 1
Михаела Димова 8 - 1
Михаела Стефановска 8 - 1
02.03.2021
Математика
Сара Тошевска 9 – 1
Лука Трајковски 8- 1
Марија Мишевска 7 – 2
Михаела Левковска 7 - 3
Оле Мишевска 8 – 1
 
Александра Поповска 7 – 1
Кристијан Матески 7 – 1
Теодора Стојчевска 7 – 1
Бисера Дрндар 6 – 2
20.02.2021
Историја
Јана Стојчева 9 – 1
Симона Ночевска 9 – 3
Горазд Стоимановски 7 – 1
Матеј Ѓеорѓиевски 7 – 2
Миа Крстевска 7 – 3
Виктор Чакаровски 7 – 2
Маида Меховиќ 7 – 3
Марија Мишевска 7 - 2
Ангел Ѓорѓиевски 9 – 3
Теодора Симоновиќ 9 – 1
Даниел Петров 7 – 3
Теодора Стојчевска 7 – 1
Амин Суљовиќ 7 – 3
Михаела Камчевска 7 - 2
Мериса Меховиќ 9 – 1
Наида Суловиќ 9 – 2
Тарик Скоко 7 – 2
Бисера Митревска 7 - 3
03.03.2021
04.03.2021
Географија
Оле Мишевска 8-1
Јана Димитриоска 8 – 1
Марија Мишевска 7 – 2
Мила Петковска 6 - 2
Лука Давидков 8 – 3
Михаил Николовски 7 – 3
Бисера Дрндар 6 - 2
Михаела Стефановска 8 –1
Иво Апостоловски 7 – 3
Стефани Стефановска 6 – 1
Ања Симоновска 6 – 2
17.02.2021
Биологија
Сара Тошевска 9 – 1
Мериса Меховиќ 9 – 1
Оле Мишевска 8 – 1
Лука Давитков 8 - 3
Александра Поповска 7 – 1
 
Теона Георгиева 9 – 1
Теодора Симоновиќ 9 – 1
Јана Стојчева 9 – 1
Наида Суловиќ 9 – 2
Тамара Георгиева 9 – 1
Ангела Младеновска 8 –2
Ива Неделков 8 - 2
Марија Мишевска 7 – 2
Хана Мартиновиќ 7 - 1
Јана Димитриевска 8 - 1
01.03.2021
 
Физика
Сара Тошевска 9 - 1
Тамара Георгиева 9 - 1
 
05.03.2021
Хемија
Сара Тошевска 9 – 1
Јана Стојчева 9 – 1
Ана Марија Трајковска 9- 3
Симона Ночевска 9 – 3
Теона Георгиева 9 – 1
Тамара Георгиева 9 - 1
Бојана Николовска 9 – 3
Мериса Меховиќ 9 – 1
Теодора Симоновиќ 9 - 1
25.02.2021
Ликовно образование
Ана Јакимовска 8 - 2
Јована Цветковска 9 - 2
Ива Неделков 8 -2
Петар Цветковски 8 – 1
Мила Бошковиќ 7 - 1
15.02.2021
Граѓанско образование
Михаела Димова 8 - 1
Вероника Ристовска 8 - 1
Петар Цветковиќ 8 – 1
Анастасија Ристовска 8 - 2
04.03.2021
Музичко образование
Ана Стојановиќ 8 - 2
 
Михаела Димова 8 - 1
10.03.2021
Техничко образование
Ангела Здравковска 6 – 1
Бисера Дрндар 6 – 2
Ања Симоновска 6 – 2
Јована Завкова 6 – 1
Марко Манојловски 5 – 3
Филип Аврамовиќ 5 – 1
Давид Маневски 5 - 3
Леон Николовски 6 – 1
Мелани Андонова 6 – 3
Стефан Давитков 5 – 1
Марија Димовска 5- 2
Нина Ѓорѓиева 5 – 1
Петар Андов 5 – 2
Ангела Поповска 5 – 3
Никола Стамчевски 5 - 2
Мила Петковска 6 – 2
Ема Богдановска 5 - 2
04.03.2021
Етика
Трајановска Матеа 7 – 3
Бисера Митревска 7 – 3
Маида Меховиќ 7 – 3
Марија Мишевска 7 - 2
Александра Поповска 7 - 1
Теодора Стојчевска 7 - 1
Лејла Кучевиќ 7 - 2
Искра Јовановска 7 - 3
Марија Миленковска 7 - 3
26.02.2021
Физичко и здравствено образование
Огнен Тасевски 9 – 3
Дамјан Здравевски 8 – 1
Матеј Георгиевски 7 – 2
Бојан Бурзевски 6 – 4
Мартин Станчевски 9 – 3
Марија Маневска 8 – 3
Виктор Чакаровски 7 – 2
Матеј Велковски 6 - 2
Никола Блажевски 9 – 2
Христијан Маневски 8 – 3
 
Андреј Трифунов 6 – 3
22.01.2021
01.03.2021
08.03.2021
Природни науки
Теона Чаковска 5 – 2
Петар Арсов 5 - 2
 
Бојан Наумов 4 – 2
Меланија Трајковска 4 – 2
Андреј Арсовски 4 - 2
Марија Димовска 5 – 2
Лука Илијоски 5 - 3
 
Илина Димитриевска 4 -1
Ален Николовски 4 – 3
 
Нина Ѓорѓиева 5 - 1
 
 
Сара Јанковска 4 – 2
Ева Стојановска 4 - 2
15.02.2021
 
 
23.02.2021