Извештај од регионалниот натпревар по математика


И З В Е Ш Т А Ј
од регионалниот натпревар по математика одржан online, учебна 2020/2021 год
 
На ден 13.03.2021 год. (сабота) се одржа општинскиотнатпревар по математика за учениците од IV до IX одделение. Натпреварот се одвиваше online, а го спорведе и реализираше комисија составена од членови на СММ. На натпреварот земаа учество 8 ученици од нашето училиште ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје. Според конечните резултати кои што се објавени на официјалната страна на СММ нашите ученици од VI до IX одделениеги постигнаа следните разултати:
 
Р.бр.
Име и презиме
Одд.
Ментор
Освоена награда
1.
Сара Тошевска
9-1
Елена Новакова
I награда
2.
Лука Трајковски
8-1
Анета Смилевска
I награда
3.
Оле Мишевска
8-1
Анета Смилевска
I награда
4.
Бисера Дрндар
6-2
Елена Новакова
II награда
5.
Марија Мишевска
7-2
Елена Новакова
пофалница

 
Учениците Сара Тошевска од 9 одделение, Лука Трајковски и Оле Мишевска од 8 одделение, обезбедија пласман на државниот натпреавар кој што ќе се одржи на 08 и 09.05.2020година во просториите на ПФМ според предвиден протокол.