Одбележување на Детска недела


По повод Детската недела во ООУ„Крсте Мисирков“ се организираше прием на првачиња во Детската организација. Од 04 до 08 октомври учениците од сите одделенија имаа активности посветени на одбележувањето. На 08.10.2021 година  првачињата со својот одделенски раководител во холот на училиштето со почитување на сите мерки за заштита од заразни болести  ја прочитаа заклетвата за свечен прием во Детската организација.