Заедница за учење во ООУ „Крсте Мисирков“ за време на Code Week Online