ООУ „Крсте Мисирков“ доби награда School of Excellence


ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје ја доби наградата School of Excellence во рамки на Climate Action проектот, во која се вклучени 2.700.000 наставници и ученици од 146 земји. Станува збор за проект во кој наставниците и учениците на глобално ниво соработуваат на теми поврзани со климатските промени. ООУ „Крсте Мисирков“ е едно од 250 училишта на глобално ниво кои го добија ова признание за интензивната работа на истражување на причините и ефектите од климатските промени, како и дискусија за можни решенија.